Upravit stránku

Ke stanovení únosnosti a kvality zhutnění zemin a sypanin dle zkušebního předpisu.

  • Pláň
  • Kolejové lože
  • Stavba kanalizace
  • Potrubní vedení, rýhy, výkopy
  • Zásypy mostních opěr
  • Rychlá a přesná kontrola provedené práce
  • Dokumentace pro zákazníka

Pouze 2 minuty stačí k provedení zkoušky včetně výstupního protokolu!

  • Rychle
  • Jednoduše
  • Spolehlivě